ပေါင်းသင်းရခက်သူ( ၁ဝ )ဦး

၁။ ကိုယ့်အမှားကို မမြင် သူ ။

၂။ ကိုယ့်အမှားကို မပြင် သူ ။

၃။ အမှားကို ထောက်ပြနေသူအား ရန်သူ လို့ မြင် သူ ။

၄။ မိမိ ကိုယ်ကို အမှန် လို့ပဲ ထင်သူ ။

၅။ သူတစ်ပါးကို အမှား လို့ပဲ မြင် သူ ။

၆။ သူတစ်ပါးရဲ့ အမှန်တရားကို မမြင် သူ ။

၇။ ကိုယ်ပြောဆို ချင်ရာကို သာ ဇွတ်ပြောနေ သူ ။

၈။ သူတစ်ပါးရဲ့ ပြောစကားကို နား မထောင် သူ ။

၉။ နားလည်မှု ပေးနိုင်စွမ်း အား နည်း သူ ။

၁ဝ။ အမှန်ကို ပယ်၍ အမှားကိုသာ ရွေးချယ် မြင် သူ ။

မူရင်း Credit-အရှင်နရိန္ဒ-မော်လမြိုင်